DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/347
Title: Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання
Authors: Гунько, Петро Миколайович
Keywords: силові навантаження
мотиваційні прагнення
фізичні можливості організму
фізичне виховання
фізична підготовленість
соматичне здоров’я
вправи силової спрямованості
strength loadings
motivational needs
physical opportunities of an organism
physical education
physical conditioning
somatic health
vigorous exercises
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Гунько, Петро Миколайович. Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / П. М. Гунько ; наук. кер. А. І. Стеценко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с.
Abstract: Обгрунтовано та розроблено методику формування у студентів умінь і навичок фізичного самовдосконалення шляхом використання силових навантажень. Проведено планування компонентів силового навантаження з комплексним урахуванням мотиваційних прагнень і фізичних можливостей організму студентів. Відзначено, що запропонований алгоритм річного циклу занять фізичними вправами силової спрямованості з урахуванням графіка навчальних занять у ВНЗ забезпечує оптимальну динаміку силових навантажень залежно від періодів навчального року: семестрів, екзаменаційних сесій, практик, зимових і літніх канікул. Такий алгортим дозволяє досягти відповідності відновлювальних заходів факторам педагогічного впливу, раціонально використовувати різноманітні засоби та методи розвитку сили. Це дозволяє систематично та поступово збільшувати навантаження у процесі проведення навчальних занять. Відзначено, що підвищенню ефективності проведення навчальних занять з використанням фізичних вправ силової спрямованості сприяють створені педагогічні умови вдосконалення силових здібностей студентів.
The dissertation deals with substantiation and development of students’ skills of physical self-improvement using strength loadings. The planning of power loadings components is proceeded considering motivational aspirations and physical opportunities of students’ organism. The offered year-round conditioning algorithm of vigorous exercises, considering the schedule of courses at high school, provides optimum dynamics of power loadings depending on academic year: semester, exams, practices, winter and summer vacations. Such algorithm allows achieving the relevance between factors of pedagogical influence and regenerative activity, applying means and methods of strength development rationally. It enables to increase regularly and gradually during studies. Established pedagogical conditions of loading students’ strength training assisted the intensification of lessons using vigorous exercises.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/347
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gunko.pdf262.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.