DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/308
Title: Вплив методології навчання педагогів у “Школі молодого викладача” на якість їхньої професійно педагогічної адаптації
Authors: Шара, С. О.
Keywords: молодий викладач вищого навчального закладу
професійно-педагогічна адаптація
якість професійно-педагогічної адаптації
технологія і зміст навчання
Школа молодого викладача
молодой преподаватель высшего учебного заведения
профессионально- педагогическая адаптация
качество профессионально-педагогической адаптации
технология и содержание обучения
Школа молодого преподавателя
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шара С. О. Вплив методології навчання педагогів у “Школі молодого викладача” на якість їхньої професійно педагогічної адаптації / С. О. Шара // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.327-332.
Abstract: У статті розкривається технологія і зміст навчання у “Школі молодого викладача”, які сприяють професійно-педагогічній адаптації молодих викладачів ВНЗ непедагогічного профілю. Ця технологія складається з п’яти етапів: мотиваційний (лекційний, теоретичний, інструкційний), інтенсифікації (практичний, створення бачення себе як викладача), персоналізації (варіативної практики, репетиторства, “коучингу”, наставництва), відбору (активної практики, контролю і корекції), проектування (творчих експериментів).
В статье раскрывается технология и содержание обучения в “Школе молодого преподавателя”, содействующие профессионально-педагогической адаптации молодых преподавателей вузов непедагогического профиля. Данную технологию составляют пять этапов: мотивационный (лекционный, теоретический, инструкционный), интенсификации (практический, создание видения себя как преподавателя), персонализации (вариативной практики, репетиторства, “коучинга”, наставничества), отбора (активной практики, контроля и коррекции), проектирования (творческих экспериментов).
Description: Shara C. O. The influence of the methodology of studing of teachers at “School of young teacher” on the quality of their professionally pedagogical adaptation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/308
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56.pdf205.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.