DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/274
Title: Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти
Authors: Лебедєв, Д. В.
Keywords: дизайн-освіта
проектна культура
дизайн у змісті трудової підготовки
проектна діяльність
дизайн-образование
проектная культура
дизайн в содержании трудовой подготовки
проектная деятельность
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Лебедєв Д. В. Дизайн як фундаментальня загальноосвітня дисципліна та його місце у системі загальної освіти / Д. В. Лебедєв // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.140-144.
Abstract: Матеріал статті присвячений історії та теорії упровадження дизайн освіти у школах індустріально-розвинених країн У ній аналізується історичний досвід по організації викладання дизайну, як складової частини загальноосвітньої підготовки у школах Англії та Японії.
Материал статьи посвящен анализу истории и теории внедрения дизайнерского образования в школах индустриально развитых стран. В ней анализируется исторический опыт по организации преподавания дизайна, как составляющей части общеобразовательной подготовки в школах Англии и Японии.
Description: Lebedev D. V. Designed as a fundamental educational disciplines, and its place in the general education system.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/274
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf210.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.