DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25896
Title: Методические рекомендации к обследованию речи и моторных функций детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами и легкой патологией ОДА
Authors: Сапронова, О. В.
Keywords: мінімальні дизартричні розлади
легка патологія опорно-рухового апарату
обстеження
мовлення
моторні функції
вчитель-логопед
минимальные дизартрические расстройства
легкая патология опорнодвигательного аппарата
обследование
речь
моторные функции
учитель-логопед
minimum dizartricheskie disorder
mild abnormality of the musculoskeletal system
examination
speech
motor functions
speech therapist
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сапронова, О. В. Методические рекомендации к обследованию речи и моторных функций детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами и легкой патологией ОДА / О. В. Сапронова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 231-234.
Abstract: У статті представлені клінічні і педагогічні аспекти проблеми, на основі яких складені рекомендації для вчителя-логопеда з обстеження мови і моторних функцій у дітей старшого дошкільного віку з дизартричними розладами і легкою патологією опорно-рухового апарату. Авторська бальна система оцінки виконання рухів дітьми дозволяє проаналізувати співвідношення між мовленнєвими і моторними порушеннями в цілому, будучи основою для індивідуалізації корекційних програм.
В статье представлены клинические и педагогические аспекты проблемы, на основе которых составлены рекомендации для учителя-логопеда по обследованию речи и моторных функций у детей старшего дошкольного возраста с дизартрическими расстройствами и легкой патологией опорнодвигательного аппарата. Авторская бальная система оценки выполнения движений детьми позволяет проанализировать соотношение между речевыми и моторными нарушениями в целом, являясь основой для индивидуализации коррекционных программ.
The article presents the clinical and educational aspects, which are composed on the basis of recommendations for speech therapy teacher survey of speech and motor functions in children with preschool age dizartricheskimi disorders and mild disorders of the musculoskeletal system. Author's point system evaluation of the implementation of motions allows children to analyze the relationship between speech and motor disorders, as a basis for individualization of correctional programs.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25896
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sapronova.pdfосновна стаття395.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.