DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25638
Title: Особливості впливу маркетингу освіти на формування професійних компетенцій випускників ВНЗ у контексті європейської інтеграції
Other Titles: Features impact marketing education on the formation of professional competencies of graduates in the context of European integration
Authors: Падалка, О. С.
Вачевський, М. В.
Keywords: освіта
навчання
маркетинг освіти
професійна освіта
підготовка молоді
розвиток суспільства
наука
економіка
добробут
education
learning
marketing of education
professional education
training of youth
development of society
science
economics
welfare
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Падалка, О. С. Особливості впливу маркетингу освіти на формування професійних компетенцій випускників ВНЗ у контексті європейської інтеграції / О. С. Падалка, М. В. Вачевський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 24-33.
Abstract: У статті досліджено стан та розвиток системи безперервної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ та студентів ВНЗ для формування професійних компетенцій до сучасних умов ринкової економки із використанням маркетингу новітніх педагогічних технологій. Обґрунтовано, що оновлення освіти в Україні має будуватися на принципах маркетингу освіти, безперервності, гуманізації, високого професіоналізму тощо.
Article studies condition and development of the system of continuing education of students of secondary schools, vocational institutions and higher educational institutions for formation of professional competencies towards modern conditions of market economy using marketing of modern pedagogical technologies. It was substantialized that renewal of education in Ukraine has to be built on principles of marketing of education, continuity, humanization, high professionalism etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25638
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Padalka.pdf328.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.