DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/251
Title: Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій
Authors: Гуменюк, Т. Б.
Keywords: педагогічні іновації
майбутні вчителі технологій
оптимізація навчального процесу
педагогические инновации
будущие учителя технологий
оптимизация учебного процесса
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Гуменюк Т. Б. Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.58-63.
Abstract: У статті сформульовані причини пошуку нових підходів щодо підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів технологій. Представлений аналіз сучасних педагогічних іновацій, за результатами якого можна замінювати деякі аспекти і атрибути або вбудовувати іновації в класичну традиційну класно-урочну технологію навчання (на прикладі навчальної дисципліни “Конструювання і моделювання одягу”), з метою вдосконалення і оптимізації навчального процесу
В статье сформулированы причины поиска новых подходов по повышению эффективности профессиональной подготовки будущих учителей технологий. Представлен анализ современных педагогических инноваций, по результатам которого можно заменять некоторые аспекты и атрибуты или встраивать инновации в классическую традиционную классно-урочную технологию обучения (на примере учебной дисциплины “Конструирование и моделирование одежды”), с целью совершенствования и оптимизации учебного процесса.
Description: Humeniuk Т. B. Realization of pedagogical innovations in the process of future teachers of Technology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/251
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf236.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.