Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гуменюк, Т. Б.
dc.date.accessioned 2011-12-09T14:16:08Z
dc.date.available 2011-12-09T14:16:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Гуменюк Т. Б. Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.58-63. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/251
dc.description Humeniuk Т. B. Realization of pedagogical innovations in the process of future teachers of Technology. ru_RU
dc.description.abstract У статті сформульовані причини пошуку нових підходів щодо підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів технологій. Представлений аналіз сучасних педагогічних іновацій, за результатами якого можна замінювати деякі аспекти і атрибути або вбудовувати іновації в класичну традиційну класно-урочну технологію навчання (на прикладі навчальної дисципліни “Конструювання і моделювання одягу”), з метою вдосконалення і оптимізації навчального процесу ru_RU
dc.description.abstract В статье сформулированы причины поиска новых подходов по повышению эффективности профессиональной подготовки будущих учителей технологий. Представлен анализ современных педагогических инноваций, по результатам которого можно заменять некоторые аспекты и атрибуты или встраивать инновации в классическую традиционную классно-урочную технологию обучения (на примере учебной дисциплины “Конструирование и моделирование одежды”), с целью совершенствования и оптимизации учебного процесса. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject педагогічні іновації ru_RU
dc.subject майбутні вчителі технологій ru_RU
dc.subject оптимізація навчального процесу ru_RU
dc.subject педагогические инновации ru_RU
dc.subject будущие учителя технологий ru_RU
dc.subject оптимизация учебного процесса ru_RU
dc.title Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics