DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 65 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24122
Title: Реалізація ідей педагогіки співробітництва під час викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей
Authors: Черниш, Л. М.
Keywords: ідеї педагогіки співробітництва
студенти
англійська мова
навчальний процес
cooperation pedagogy ideas
students
English language
teaching and learning activities
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Черниш, Л. М. Реалізація ідей педагогіки співробітництва під час викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей / Л. М. Черниш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 65. – С. 108-110.
Abstract: У статті визначено сутність педагогіки співробітництва. Установлено, що педагогіка співробітництва сприяє підвищенню інтересу студентів до навчання та формуванню у них загальнолюдських цінностей. Висвітлено основні ідеї педагогіки співробітництва (пізнання та засвоєння істинно людського; пізнання себе; гуманізація освітнього процесу тощо). Висвітлено досвід впровадження ідей педагогіки співробітництва під час аудиторних занять з англійської мови зі студентами економічних спеціальностей на прикладі опрацювання тем “Business Propositions” та “Culture Differences”. Висвітлено функції викладача під час організації навчального процесу, які полягають у формуванні мовленнєвої компетенції студентів, з одного боку, та у прищепленні молоді розуміння ідей педагогіки співробітництва –з іншого.
The article presents the definition of pedagogy of cooperation. It has been established that the pedagogy of cooperation heightens interest in learning and universal values formation. The main ideas of the pedagogy of cooperation (universal human values knowledge and learning, self-knowledge, teaching and learning process humanization etc.) are presented. The experience of the implementation of pedagogy of cooperation ideas during English classes to students of economic specialties on the example of the topics “Business Propositions” and “Culture Differences” is presented. The main functions of the teacher are presented; they consist in the students’ language competence formation on the one hand, and teaching young people the ideas of cooperation on the other hand.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24122
Appears in Collections:Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernysh L. М..pdf183.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.