DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23957
Title: Підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до рефлексивного управління у сфері педагогічної діяльності
Authors: Трубіцина, О. М.
Keywords: рефлексивне управління
навчально-пізнавальна діяльність студентів
професійно-педагогічна діяльність
майбутні викладачі іноземної мови
reflexive management
students’ educational and cognitive activity
professional and pedagogical activity
prospective English language teachers
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Трубіцина, О. М. Підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до рефлексивного управління у сфері педагогічної діяльності / О. М. Трубіцина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 186-191.
Abstract: Стаття присвячена висвітленню шляхів професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов до рефлексивних умінь у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що педагогічна рефлексія базується на вмінні вчителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність діяльностей вчителя та учнів для досягнення спільних цілей навчання. У статті описано зміст та форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в аспекті опанування основами рефлексивного управління. Розглянуто методи і прийоми навчання, які реалізують групову форму організації навчальної діяльності студентів на практиці. Окрему увагу приділено визначенню місця групових форм роботи на уроках англійської мови та ролі вчителя в їх реа- лізації. Тому одним із завдань фахової підготовки компетентного вчителя іноземної мови має бути активне залучення студентів до процесу пізнання та перетворення себе як менеджерів освіти через усвідомлення соціальної й особистісної значущості цієї професійної ролі та усвідомленого її прийняття.
The research deals with the problem of the future teacher’s reflexive skills formation. It is necessary for a teacher to reflect not only his personal abilities but also to combine processes of teaching and learning in the professional work, and pupils studying achievements. Thus, the purpose of teacher’s reflection should aim at creating favorable conditions for pupils’ development. The aim of the article was to consider the effective methods and ways of forming students’ reflective skills for making their professional work successful. The article outlines the content and forms of students’ educational and cognitive activity organization in the aspect of their mastering reflexive management in the sphere of professional-pedagogical activities. Special attention is paid to the place of group work in English class and the role of English teachers in its implementation. The teacher acts as an advisor, consultant, manager, directing students’ work in self-searching, analyzing and processing the information and presenting the results. Therefore, in order to train a competent foreign language teacher it is necessary to involve students in the process of learning and transforming themselves as educational managers through understanding of the social and personal significance of this professional role and its conscious assumption.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23957
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trubitsyna O. M..pdf206.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.