DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23889
Title: Проектна діяльність як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх психологів : методичні рекомендації
Authors: Вольнова, Леся Миколаївна
Keywords: проектна діяльність
професійна підготовка
майбутні психологи
project activity
professional training
future psychologists
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вольнова, Л. М. Проектна діяльність як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх психологів : методичні рекомендації [Електронне видання], 2-е вид., виправлене і доповнене / Л. М. Вольнова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – 49 с.
Abstract: Метою методичних рекомендацій є: узагальнення теоретичних засад застосування проектних технологій у вищій школі та окреслення напрямів їх упровадження у процес професійної підготовки майбутніх психологів. У теоретичній частині проаналізовано підходи до розуміння методу проектів, його значущі характеристики, вимоги до використання; розглянуто сутність проектної технології у закладах вищої освіти, її переваги у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, класифікацію навчальних проектів, а також етапи впровадження під час роботи зі студентами-психологами. Методична частина охопила питання технології підготовки студентами-психологами різних проектів, їх алгоритм та систему оцінювання. У практичній частині описано практичний досвід (форми, напрями) застосування автором різних видів проектних технологій під час організації практичної професійної підготовки студентів – майбутніх психологів.
Task of methodical recommendations: to analyze the theoretical principles of application of project technologies in high school; directions of implementation of project technologies in the process of training future psychologists to identify and describe.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23889
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volnova.proektna_diyalnist.2-e vydannya.PDF928.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.