DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23439
Title: Principles of distance education
Other Titles: Принципи дистанційного навчання
Authors: Havrylenko, K. M.
Keywords: distance education
distance learning system
lifelong learning
principles
science-driven educational environment
students of technical universities
technical specialists
дистанційне навчання
система дистанційної освіти
навчання протягом усього життя
принципи
наукове освітнє середовище
студенти технічних університетів
технічні фахівці
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Havrylenko, K. M. Principles of distance education / K. M. Havrylenko // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 95-98.
Abstract: The paper is devoted to the outlining of the main pedagogical principles of distance learning in technical universities dependable on a range of pedagogical and psychological conditions. The analysis of scientific literature showed the possibilities for bringing innovations and offering new methods and models in distance learning principles implementation. A brief overview of more specific concepts is given and their implementation in distance education for achievement of students’ professional aspirations is underlined. The role of distance learning in the system of higher technical education in science-driven conditions has been outlined, the main advantages and problems of students’ psychological characteristics relevant for consideration in distance education environment have been determined. The article outlines the main students’ pedagogical and psychological characteristics, which must be taken into consideration in the process of the principles introduction in the distance education at technical universities.
Стаття присвячена викладенню основних педагогічних принципів дистанційного навчання в технічних університетах, які залежать від низки педагогічних і психологічних умов. Аналіз наукової літератури показав можливості для впровадження інноваційних методів і моделей у реалізації принципів дистанційного навчання. Надано короткий огляд низки конкретних концепцій і підкреслено важливість їх впровадження в дистанційну освіту для досягнення професійних уподобань студентів. Зазначена роль дистанційного навчання в системі вищої технічної освіти в наукомістких умовах, визначені основні переваги та проблеми психологічних характеристик студентів, які необхідно враховувати в умовах дистанційного навчання. У статті окреслені головні педагогічні та психологічні характеристики студентів, на які необхідно зважати в процесі впровадження принципів дистанційного навчання в технічних університетах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23439
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havrylenko K. M..pdf172.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.