DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23364
Title: Психолого-педагогічна допомога дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації
Authors: Тарасун, Валентина Володимирівна
Keywords: діти раннього віку
особливості в розвитку
психолого-педагогічна допомога
напрями реалізації
children of preschool age
peculiarities in development
psychological and pedagogical help
directions of realization
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тарасун, В. В. Психолого-педагогічна допомога дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку : напрями реалізації : монографія / В. В. Тарасун.– Київ : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2012. – 412 с.
Abstract: У монографії проаналізовано стан і перспективи розвитку системи психолого-педагогічної допомоги дітям переддошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я; узагальнено досвід сучасної практики діагностики стану психічного і фізичного розвитку дітей раннього віку; представлено критерії оцінювання емоційного комунікативно-пізнавального розвитку дитини переддошкільного віку та її поведінкових симптомокомплексів; розкрито диференційoвані ознаки психофізичних розладів малюка раннього віку; представлено методичну реалізацію основних положень авторської Концепції становлення і розвитку особистості дитини переддошкільного віку з особливостями в розвитку (стимулювання енергетичного потенціалу організму; формування самосвідомості; підсилення процесів взаємодії з навколишнім середовищем). У додатках представлено шляхи реалізації провідних ідей монографії в проектах програм соціально-емоційного розвитку дітей з особливостями мовленнєвого розвитку і дітей з аутизмом. Монографія адресується вихователям, логопедам, психологам, студентам, аспірантам. Водночас може бути корисною членам родини, в якій виховується малюк з особливостями в розвитку.
The monograph summarizes the experience of modern practice of diagnosing the state of mental and physical development of young children; criteria for assessing emotional and communicative development of a child; methodical implementation of the main provisions of the author's concept of formation and development of the personality of the early child with the peculiarities of development (stimulation of the energy potential of the organism, the formation of self-awareness, strengthening the processes of interaction with the child); ) The appendix presents programs of social and emotional development of children with speech development and children with autism. The monograph is addressed to teachers, speech therapists, psychologists, students, postgraduates. At the same time, it can be useful for family members who bring up a child.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23364
ISBN: 966-8609-75-1
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasun VV,Psychological and pedagogical.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.