DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23232
Title: Особливості формування мовлення в ранньому та дошкільному віці
Authors: Шеремет, М. К.
Ряшенцева, Д. М.
Keywords: загальний недорозвиток мовлення
симптомокомплекс
звукова сторона мовлення
лексика
комунікативні вміння
психомоторні та мовленнєві функції
общее недоразвитие речи
звуковая сторона речи
коммуникативные умения
психомоторные и речевые функции
General breaches of speech
symptoms
connected speech
language
comunication ability
speech function
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шеремет, М. К. Особливості формування мовлення в ранньому та дошкільному віці / М. К. Шеремет, Д. М. Ряшенцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С. 329-333.
Abstract: В статті розглядається проблема порушення формування мовлення у дітей з тяжкими первинними вадами мовлення, зокрема, питання загального недорозвитку мовлення: таке мовленнєве порушення не є самостійним, а є складним симптомокомплексом.
В статье рассматривается проблема нарушения формирования речи у детей с тяжелыми первичными нарушениями речи, вопросы общего недоразвития речи: такое речевое нарушение является сложным симптомокомплексом.
Article considers the problem formation of children speech disorders with severe primary disorders of speech, issues of general underdevelopment of speech is a violation of the speech is a complex symptom.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23232
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheremet_Riashentseva.pdf399.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.