DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23201
Title: Теоретичні підходи до організації комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів
Authors: Федоренко, І. В.
Keywords: комп’ютер
студент-дефектолог
навчальний процес
принципи
корекційна освіта
компьютер
студент-дефектолог
учебный процесс
принципы
коррекционное образование
computer
student
educational process
principles
special studies
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Федоренко, І. В. Теоретичні підходи до організації комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів / І. В. Федоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С. 278-280.
Abstract: Стаття присвячена аналізу підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою підвищення його ефективності при підготовці студентів напряму "Корекційна освіта" до використання новітніх комп’ютерних технологій у майбутній професійній діяльності.
Статья посвящена анализу подходов к организации учебного процесса в высших учебных заведениях с целью повышения его эффективности при подготовке студентов направления "Коррекционное образование" к использованию новейших компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности.
The article is devoted the analysis of going near organization of educational process in higher educational establishments with the purpose of increase of his efficiency at preparation of students of direction of "Special education" to the use of the newest computer technologies in future professional activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23201
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorenko.pdf403.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.