DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 34 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22192
Title: 1. Титульна сторінка. 2. Зміст збірника.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 34. – 190 с.
Abstract: У статтях цього фахового видання, що входить у перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях охоплюють проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22192
ISSN: 2310-0893
Appears in Collections:Випуск 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_zmist.pdf123.68 kBAdobe PDFView/Open
1_Tytul.pdf797.2 kBAdobe PDFView/Open
32_Vidomosti Pro Avtoriv.pdf200.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.