DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 34 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22182
Title: Психологічна співпраця з батьками дітей з обмеженнями життєдіяльності як компонент становлення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу
Other Titles: Psychological cooperation with the parents of children with disabilities as a component of the formation of the educational system of an educational and rehabilitation institution
Authors: Позднякова, О. Л.
Keywords: виховна система
корекційний процес
родина
батьки дітей з обмеженнями життєдіяльності
educational system
correction process
family
parents of children with disabilities
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Позднякова, О. Л. Психологічна співпраця з батьками дітей з обмеженнями життєдіяльності як компонент становлення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу / О. Л. Позднякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 34. – С. 150-160.
Abstract: В статті визначено родину у якості значущого компоненту структури виховної системи, яка виступає інтегральним засобом корекції порушень у дітей із особливими освітніми потребами. Підкреслено важливість та визначено роль родинного виховання в системі корекційних послуг. Зокрема, автором розглянуто феномен партнерства як ключовий у налагодженні ефективної співпраці навчального закладу і сім’ї. Разом з тим, автором статті, досліджено специфічні проблеми та труднощі сімей дітей з обмеженнями життєдіяльності, розв’язання яких є пріоритетом співпраці батьків і педагогів. Зазначено, що для успішного формування родинного компоненту виховної системи потрібна наявність психологічного комфорту в цій інституції та скоординованого функціонування всіх компонентів виховної системи, зокрема фахівців, батьків, соціального оточення дітей із психофізичними порушеннями та спеціальної психолого-педагогічної роботи з ними. Автором наголошено, що виховна діяльність освітньо-реабілітаційного закладу має бути спрямована на розвиток у дітей з обмеженнями життєдіяльності соціальних, сімейно-побутових та комунікативних компетенцій.
The article is devoted to the role of family as an important component of educational system, which acts as an integrated mean in treatment for developmental disorders in children with special educational needs. It is noted that the educational power of family plays a defining role in the rehabilitation services system. The author also views the phenomenon of partnership as the key factor in the process of development of an effective cooperation between educational establishments and family. The article deals with the particular challenges and difficulties of families living with children with special health needs. The solution of these challenges and difficulties is the priority area of cooperation between parents and teachers. The conditions for effective functioning of family as a component of education are dwelt upon. These are: psychological comfort, coordinated actions of all actors in education (specialists, parents, teachers and social surroundings of children with disabilities) and special psychology and pedagogy work with this group of children. The author emphasizes that teaching process of educational and rehabilitation institution has to be aimed at the development of social and domestic competence and communicative skills.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22182
Appears in Collections:Випуск 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_Pozdnyakova O.L..pdf396.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.