DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21999
Title: Діагностика стану сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку
Other Titles: Diagnosis of state of phonemic perception formation of school age children with mental retardation
Authors: Савінова, Н. В.
Корнієнко, І. В.
Куза, І. М.
Keywords: фонематичне сприйняття
семантична диференціація
аудіальна диференціація
затримка психічного розвитку
загальний недорозвиток мовлення
phonemic perception
semantic differentiation
differentiation auditory
mental retardation
the general underdevelopment of speech
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Савінова, Н. В. Діагностика стану сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку Н. В. Савінова, І. В. Корнієнко, І. М. Куза // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 66-74.
Abstract: У статті презентовано результати емпіричного дослідження щодо сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Визначено критерії, показники, серед яких: аудіалізація семантики мовлення оточуючих за показниками – семантична диференціація при виконанні словесних одноступеневих інструкцій педагога, семантична диференціація при виконанні словесних двоступеневих інструкцій педагога; семантична диференціація при виконанні словесних триступеневих інструкцій педагога; аудіальна диференціація мовленнєвих та немовленнєвих звуків із показниками – аудіальна диференціація немовленнєвих звуків; диференціація голосних у звуковому образі слова; диференціація приголосних у звуковому образі слова. Автори подають порівняльну картину рівнів сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку за показниками першого критерію.
The paper presented the results of empirical research on the formation of phonemic perception of school age children with mental retardation. The criteria, indicators, including: audiolization speech semantics of other people due to the indexes such as semantic differentiation in the performance of single-word instructions of the teacher, semantic differentiation in the performance of two-stage verbal instructions of the teacher; semantic differentiation in the performance of three-step verbal instructions of the teacher; differentiation and auditory speech sounds non-speech indicators – non-speech differentiation auditory sounds; Differentiation of vowel sound in the form of words; differentiation consonant sound in the form of words. The author presents a comparative picture of the levels of phonemic perception of school age children with mental retardation for the first performance criterion.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21999
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Savinova N.V., Korniienko I.V., Kuza I.M..pdf519.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.