DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20778
Title: Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі
Authors: Гуляєва, Людмила Володимирівна
Keywords: навчальний модуль
рефлексія
мотивація
активізація
інтенсифікація
творчі здібності
продуктивна діяльність
нові інформаційні технології
діагностика
рей­тинг
дидактична одиниця
учебный модуль
рефлексия
мотивация
активизация
интенси­фикация
творческие способности
продуктивная деятельность
новые информационные технологии
диагностика
рейтинг
дидактическая единица
Issue Date: 2000
Publisher: Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Гуляєва, Людмила Володимирівна. Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики / Гуляєва Людмила Володимирівна ; [наук. керівник Сергєєв Олександр Васильович] ; УДПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2000. - 20 с.
Abstract: У дисертаційному досліджені обгрунтовується необхідність упровадження в практику середньої загальноосвітньої школи проблемно-модульної технології навчання. Розкривається наукова сутність, принципи, складові умови її застосування, вказано місце нових інформаційних технологій у проблемно-модульному навчанні. Розробленні науково-практичні рекомендацїї щодо структури, зміста навчального модуля, методики його застосування, рейтингової системи контролю та оцінки навчальних досягнень учнів середньої загальноосвітньої школи при вивченні фізики.
Диссертационное исследование посвящено проблемно-модульному подходу к изуче­нию физики в современной общеобразовательной школе.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20778
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100310138.pdf917.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.