DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20775
Title: Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів
Authors: Гунько, Степан Олександрович
Keywords: нові інформаційні технологиї
інформаційна підготовка
система знань про інформаційні технології
професійна підготовка
новые информационные технологии
информационная подготовка
система знаний об информационных технологиях
профессиональная подготовка
Issue Date: 1999
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Гунько, Степан Олександрович. Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Гунько Степан Олександрович ; [наук. керівник Смолюк Іван Олександрович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. - 20 с.
Abstract: У дисертації модернізовано зміст та структуру системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено технологію професійної підготовки студентів, формування у них системи знань про інформаційні технології у процесі навчально-пізнавальної діяльності. Встановлено, що формування у майбутніх вчителів системи знань про інформаційні технології базується на основі використання активних методів навчання, реалізації модульно-рейтингової технології органозації навчального процесу.
В диссертации модернизировано содержание и структура системы знаний об информационных технологиях у будущих учителей начальных классов. Теоретически обосновано и экспериментально проверено технологию профессиональной подготовки студентов, формирование у них системы знаний об информационных технологиях в процессе учебно­-познавательной деяльности. Установлено, что формирование у будущих учителей системы знаний об информационных технологиях базируется на основе использования активных методов обучения, реализации модульно­-рейтинговой технологии организации учебного процесса.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20775
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100310139.pdf901.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.