DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2014 рік » № 3-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20516
Title: Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників та гендерне питання
Authors: Любивий, В. А.
Keywords: відкрите суспільство
гуманізація вищої освіти
соціалізація
комунікативна компетентність
інформаційно-комунікативний обмін
гендерно-правове виховання
соціальні ролі
освітня технологія “Дебати”
открытое общество
гумманизация высшего образования
социализация
коммуникативная компетентность
информационно-коммуникативный обмен
гендерно-правовое воспитание
социальные роли
образовательная технология “Дебаты”
open society
the humanization of the education
socialization
communicative competence
informationally communicatory interchange
gender lawful education
social roles
“debate” as educational technology
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ Вид-во "Аспект-Поліграф"
Citation: Любивий, В. А. Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників та гендерне питання / В. А. Любивий // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : ТОВ Вид-во "Аспект-Поліграф", 2014. – № 3-4. – С. 83-93.
Abstract: Формування комунікативної компетентності починається з розуміння толерантності як визначальної демократичної цінності, базується на вихованості, культурі й освіті особистості та визначається ступенем соціалізації. Ефективність виховного процесу залежить від адаптації вищого навчального закладу до вимог освітнього середовища з високим рівнем комунікативності, його доступності та актуалізації через застосування інтерактивних освітніх технологій.
Формирование коммуникативной компетентности начинается с понимания толерантности как определяющей демократической ценности, базируется на воспитанности, культуре и образованности личности и определяется степенью социализации. Эффективность воспитательного процесса зависит от адаптации высшего учебного заведения к требованиям образовательной среды с высоким уровнем коммуникативности, его доступности и актуализации через применение интерактивных образовательных технологий.
The process of the forming future social specialists’ communicative competence begins from the understanding of the meaning “tolerance”, as the democratic value. This process is based on the personality’s cultural, educational and upbringing levels. The process of the forming future social specialists’ communicative competence is determined by the socialization degree. Educational process’ effectiveness depends on the higher educational institution’s adaptation to the informative surrounding with high communication level, it intelligibility and actualization by means of interactive educational technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20516
Appears in Collections:№ 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liubyvyi.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.