DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20111
Title: Іменниковий словотвір української літературної мови кінця XVIII-середини XIX ст. (на матеріалі мови творів І. П. Котляревського, Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, Є. П. Гребінки й Т. Г. Шевченка)
Authors: Білих, Олександр Петрович
Keywords: українська літературна мова кінця XVIII - середини XIX ст.
іменниковий словотвір
словотвірний спосіб
словотвірний тип
украинский литературньїй язык конца XVIII - середини XIX .ст
словообразование имен существительных
способ словообразования
словообразовательный тип
Issue Date: 1997
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Білих, О. П. Іменниковий словотвір української літературної мови кінця XVIII-середини XIX ст. (на матеріалі мови творів І. П. Котляревського, Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, Є. П. Гребінки й Т. Г. Шевченка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Білих Олександр Петрович ; [наук. керівник : В. П. Дроздовський, В. В. Лучик] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1997. - 16 с.
Abstract: У роботі досліджується стан словотвірної системи іменників української літературної мови кінця XVIII - середини XIX ст.: описуються деякі особливості цієї системи порівняно з її станом у староукраїнській і сучасній українській літературній мові.
В работе исследуется состояние словообразовательной системы имен существительных украинского литературного языка конца XVIII - середины ХІХ ст.; описываются некоторые особенности зтой системы сравнительно с ее состоянием в староукраинском и современном украинском языке
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20111
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100310759.pdf880.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.