DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19895
Title: Лекційно-семінарська форма навчання фізики в середній загальноосвітній школі
Authors: Апанасенко, Марія Григорівна
Keywords: лекційно-семінарська форма навчання
фізика в середній загальноосвітній школі
физика в средней общеобразовательной школе
лекционно-семинарская форма обучения
Issue Date: 1992
Publisher: Київський держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Апанасенко, М. Г. Лекційно-семінарська форма навчання фізики в середній загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Марія Григорівна Апанасенко; [наук. керівник О. В. Сергєєв] ; Київський держ. пед. ін-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1992. - 21 с.
Abstract: Актуальність дослідкення обумовлена демократизацією, гуманізацією і гуманітаризацією всіх сторін шкільного навчання, у центрі якого знаходиться особистість учня, для формування якої назріла необхідність широкого використання нетрадиційних для середньої загальноосвітньої школи форм навчання, зокрема лекційно-семінарської. Ця форма організації навчання, що знаходиться в рамках класно-урочної" системи занять, розглядається нами як сукупність періодично повторюваних уроків-лекцій і уроків-семінарів у контексті з традиційними уроками. Вона дозволяє диференціювати, індивідуалізувати та інтенсифікувати процес навчання, відкриває широкі можливості для задоволення інтересів і потреб учнів з різним рівнем навченості та інтелекту у повнішому застосуванні свого досвіду, сил і знань, реалізує діяльнісний підхід до навчання, спрямовуючи діяльність індивідуума ‘ на самостійне набуття знань, нагромадження творчого досвіду, який дає змогу плідно реалізувати розвиваючу функцію навчання.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19895
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apanasenko M. H.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.