DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19412
Title: 1. Титульна сторінка. 2. Зміст збірника.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – 378 с.
Abstract: У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи в галузі педагогічної науки, фізичного виховання та спорту, висвітлюються педагогічні, психологічні і соціальні аспекти, нові технології навчання фізичної культури, практики підготовки спортсменів. Збірник розрахований на аспірантів, докторантів, вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів і спортсменів.
В статьях рассматриваются результаты теоретических исследований и экспериментальной работы в области педагогической науки, физического воспитания и спорта, освещаются педагогические, психологические и социальные аспекты, новые технологии обучения физической культуры, практики подготовки спортсменов. Сборник рассчитан на аспирантов, докторантов, учителей и преподавателей физического воспитания, тренеров и спортсменов.
The article deals with the results of theoretical studies and experimental work in the field of pedagogical science, physical education and sports, highlights pedagogical, psychological and social aspects, new technologies of physical culture education, practice training of athletes. The collection is intended for graduate students, doctoral students, teachers and teachers of physical education, trainers and athletes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19412
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul.pdf193.36 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf356.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.