DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19242
Title: Організаційні аспекти іншомовної професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Польщі
Authors: Романчук, О. В.
Keywords: іншомовна професійно-орієнтована комунікація
підготовка фахівців
фізичне виховання і спорт
иноязычная профессионально-ориентированная коммуникация
подготовка специалистов
физическое воспитание и спорт
foreign language professional competence
specialist training
physical education and sport
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Романчук, О. В. Організаційні аспекти іншомовної професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Польщі / О. В. Романчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 283-286.
Abstract: У статті проаналізовані організаційні аспекти іншомовної професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Польщі на прикладі Академії фізичного виховання імені Броніслава Чеха у Кракові. Результати дослідження показали, що в академіях фізичного виховання Республіки Польща викладають іноземну мову як обов’язкову дисципліну. Навчання проходить на двох освітньо-кваліфікаційних рівнях ліценціат і магістратура для студентів денної, вечірньої та заочної форми. Кількість навчальних годин з дисципліни іноземна мова для студентів спеціальності фізичне виховання в Академії фізичного виховання імені Броніслава Чеха у Кракові становить 120 – для ліценціату денної та вечірньої форми і 80 – для студентів заочної форми. У магістратурі – 45 год. для денної та вечірньої форми та 20 год. для заочної форми навчання. Організація навчального процесу базується на диференційованому підході до формування груп.
В статье проанализированы организационные аспекты иноязычной профессионально-ориентированной подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту в Польше на примере Академии физического воспитания имени Бронислава Чеха в Кракове. Результаты исследования показали, что в академиях физического воспитания Республики Польша преподают иностранный язык как обязательную дисциплину. Учеба проходит на двух образовательно-квалификационных уровнях: лиценциат и магистратура для студентов дневной, вечерней и заочной формы. Количество учебных часов из дисциплины иностранный язык для студентов специальности физическое воспитание в Академии физического воспитания имени Бронислава Чеха в Кракове представляет 120 – для лиценциата дневной и вечерней формы и 80 – для студентов заочной формы. В магистратуре – 45 часов для дневной и вечерней формы и 20 часы для заочной формы обучения. Организация учебного процесса базируется на дифференцированном подходе к формированию групп.
The article deals with the organizational aspects of foreign languages professional competence development of future specialists in physical education and sport in Poland on the sample of Bronisław Czech Academy of Physical Education. The results of the research show the Department of Foreign Languages as the main body for organization and providing educational process in foreign language. The Department of Foreign Languages at the Bronisław Czech Academy, Faculty of Physical Education in Krakow deals with organizing and conducting foreign language classes. General vocabulary as well as languages for specific purposes are taught there. Foreign language classes are based on university study programmes and curricula for students and doctoral candidates, and are both mandatory and elective. Department of foreign languages also deals with the development of specialised educational assistance, cooperates with other university departments, translates scientific papers, evaluates students’ language competences before scholarships abroad, participates in doctoral examinations and organizes different courses in foreign languages for university employees. The Department of Foreign Languages consists of five language units: English, German, Roman languages, Spanish and Russian. The main aim of Department of foreign languages is to give students an opportunity to continue learning of a chosen language and enable them to use specialized lexis in physical education, tourism and leisure, rehabilitation, sport and sport management, and to develop the ability to use a foreign language in expert literature.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19242
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanchuk.pdf348.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.