DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 19 (26) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТкачук, Г. В.-
dc.date.accessioned2018-05-17T12:48:40Z-
dc.date.available2018-05-17T12:48:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationТкачук, Г. В. Тестовий контроль як засіб оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики / Г. В. Ткачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 19 (26). – С. 127-131.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19174-
dc.description.abstractОписано проблему тестового контролю в процесі оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Визначено організаційні етапи підготовки для проведення тестового контролю, на яких передбачається підготовка, розробка, апробація та впровадження розроблених тестів. Охарактеризовано особливості підготовки тестів з дисципліни «Технології розробки веб-додатків» та подано приклади організації тестових завдань для оцінювання предметних компетентностей. Запропоновано специфікацію підсумкового тесту, на основі якої розподіляється і визначається кількість тестових завдань за модулями та темами навчальної дисципліни.ua
dc.description.abstractОписано проблему тестового контроля знаний в процессе оценивания профессиональных компетенций будущих учителей информатики. Определены организационные этапы подготовки для проведения тестового контроля, на которых предусматривается подготовка, разработка, апробация и внедрение разработанных тестов. Охарактеризованы особенности подготовки тестов по дисциплине «Технологии разработки веб-приложений» и представлены примеры тестовых заданий для оценивания предметных компетентностей. Предложено спецификацию итогового теста, в соотвествии с которой определяется количество тестовых заданий по отдельным модулям и темам учебной дисциплины.ua
dc.description.abstractDescribed problem of test control in process the professional competence of future teachers of computer science. Identified organizational stages of preparation for test control: training, development, testing and implementation of the developed test. Characterized the features of preparation of tests in the discipline "Technology of development of web-application" and presented examples of organizing test tasks for the evaluation of the subject competence. Proposed a specification of a final test, which distributes and determines the number of tasks for modules and themes discipline.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectтестовий контрольua
dc.subjectтестове завданняua
dc.subjectметоди тестуванняua
dc.subjectкомпетентностіua
dc.subjectспецифікаціяua
dc.subjectтестовый контрольua
dc.subjectтестовое заданиеua
dc.subjectметоды тестированияua
dc.subjectкомпетентностиua
dc.subjectспецификацияua
dc.subjecttest controlua
dc.subjecttest taskua
dc.subjecttest methodsua
dc.subjectcompetenceua
dc.subjectspecificationua
dc.subject.classification378.146ua
dc.titleТестовий контроль як засіб оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів інформатикиua
dc.title.alternativeТестовый контроль как средство оценки профессиональной компетентности будущих учителей информатикиua
dc.title.alternativeTest control as a means evaluation of professional competence of future teacher of computer scienceua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 19 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachuk.pdf399.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.