DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 56 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18872
Title: Виховне, розвивальне та дидактичне значення ігор та забав у педагогічних поглядах вітчизняних педагогів поч. ХХ століття
Authors: Пасіцька, Л.
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пасіцька, Л. Виховне, розвивальне та дидактичне значення ігор та забав у педагогічних поглядах вітчизняних педагогів поч. ХХ століття / Л. Пасіцька // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. LVІ (56) : педагогічні та історичні науки. – С. 130-135.
Abstract: У статті обґрунтовано історичний аспект ролі і значення ігор у житті дитини. Визначається зміст ігрової діяльності, її освітньо-виховний і розвивальний потенціал, узагальнюються і аналізуються маловідомі класифікації ігор, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими в дослідницький період.
В статье обоснован исторический аспект роли и значения игр в жизни ребёнка. Определяется содержание игровой деятельности, её образовательно-воспитательный и развивающий потенциал, обобщаются и анализируются малоизвестные классификации игр, разработанных отечественными и зарубежными учеными в исследовательный период.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18872
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasitska.pdf205.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.