DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18379
Title: Як подолати невідповідність між традиційними підходами до трудового навчання школярів і потребами суспільного розвитку
Authors: Сидоренко, В. К.
Keywords: суспільство
виробництво
діяльність
метод проектів
трудове навчання
общество
производство
деятельность
метод проектов
трудовое обучение
society
production
activity
method of projects
labour teaching
Issue Date: 2010
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сидоренко, В. К. Як подолати невідповідність між традиційними підходами до трудового навчання школярів і потребами суспільного розвитку / В. К. Сидоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7. - С. 3-9.
Abstract: Стаття висвітлює роль та місце трудового навчання в Україні. Проведений історичний аналіз тенденцій, що характеризують сучасне суспільство з точки зору вимог до трудових ресурсів і їх структури. У статті піднімаються питання термінології, змісту та організації уроків трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.
Статья освещает роль и место трудового обучения в Украине. Проведен исторический анализ тенденций, которые характеризуют современное общество с точки зрения требований к трудовым ресурсам и их структуре. В статье затрагиваются вопросы терминологии, содержания и организации уроков трудового обучения в общеобразовательном учебном заведении.
The article lights up a role and place of the labour teaching in Ukraine. The historical analysis of tendencies which characterize modern society from the point of requirements to the labour resources and their structure is conducted. Questions of terminology, content and organization of lessons of the labour teaching in comprehensive school are affected in the article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18379
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidorenko.pdf314.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.