DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 37 (50) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18138
Title: Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства
Authors: Мерщій, Т. В.
Keywords: релігія
неорелігія
ескептизм
культура
інтеракція
взаємодія
віртуалізація
глобалізація
інформатизація суспільства
религия
неорелигии
эскептизм
интеракция
взаимодействие
виртуализация
глобализация
информатизация общества
religion
neorelihiya
eskeptyzm
culture
interaction
virtualization
globalization
information society
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мерщій, Т. В. Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства / Т. В. Мерщій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 11-16.
Abstract: У статті досліджуються проблеми нових форм інтеракції релігії в сучасних умовах інформатизації суспільства. Авторка зосереджує увагу на аналізі стану світових релігій у сучасному світі, їх взаємодії та взаємному впливові в інформаційну добу.
В статье исследуются проблемы новых форм интеракции религии в современных условиях информатизации общества. Автор сосредоточивает внимание на анализе состояния мировых религий в современном мире, их взаимодействии и взаимном влиянии в информационную эпоху.
The article deals with the problem of new forms of interaction of religion in modern conditions the information society. The author focuses on the analysis of the world religions in the modern world, their interaction and mutual influence in the information age.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18138
Appears in Collections:Випуск 37 (50)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mershchii.pdf356.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.