Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мерщій, Т. В.
dc.date.accessioned 2018-03-01T07:57:34Z
dc.date.available 2018-03-01T07:57:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Мерщій, Т. В. Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства / Т. В. Мерщій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 11-16. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18138
dc.description.abstract У статті досліджуються проблеми нових форм інтеракції релігії в сучасних умовах інформатизації суспільства. Авторка зосереджує увагу на аналізі стану світових релігій у сучасному світі, їх взаємодії та взаємному впливові в інформаційну добу. ua
dc.description.abstract В статье исследуются проблемы новых форм интеракции религии в современных условиях информатизации общества. Автор сосредоточивает внимание на анализе состояния мировых религий в современном мире, их взаимодействии и взаимном влиянии в информационную эпоху. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of new forms of interaction of religion in modern conditions the information society. The author focuses on the analysis of the world religions in the modern world, their interaction and mutual influence in the information age. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject релігія ua
dc.subject неорелігія ua
dc.subject ескептизм ua
dc.subject культура ua
dc.subject інтеракція ua
dc.subject взаємодія ua
dc.subject віртуалізація ua
dc.subject глобалізація ua
dc.subject інформатизація суспільства ua
dc.subject религия ua
dc.subject неорелигии ua
dc.subject эскептизм ua
dc.subject интеракция ua
dc.subject взаимодействие ua
dc.subject виртуализация ua
dc.subject глобализация ua
dc.subject информатизация общества ua
dc.subject religion ua
dc.subject neorelihiya ua
dc.subject eskeptyzm ua
dc.subject culture ua
dc.subject interaction ua
dc.subject virtualization ua
dc.subject globalization ua
dc.subject information society ua
dc.subject.classification 291.11:316.7 ua
dc.title Нові форми інтеракції релігії в умовах становлення інформаційного суспільства ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics