DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 2 Ч. 1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18048
Title: Reflection of the phenomenon of information pedagogy in the context of educational discourse
Other Titles: Рефлексія феномену інформаційної педагогіки в контексті освітнього дискурсу
Authors: Kyvliuk, O. P.
Keywords: information pedagogy
informatization of education
informational educational space
information and communication technologies
educational process
інформаційна педагогіка
інформатизація освіти
інформаційний освітній простір
інформаційно-комунікаційні технології
освітній процес
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Kyvliuk, O. P. Reflection of the phenomenon of information pedagogy in the context of educational discourse = Рефлексія феномену інформаційної педагогіки в контексті освітнього дискурсу / O. P. Kyvliuk // Освітній дискурс : Гуманітарні науки : зб. наук. праць = Educational discourse : Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : ПП Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 2, ч. І : Педагогічні науки. – С. 7-18.
Abstract: Information pedagogy is an integral part of the historical process of education modernization, and consequently, relevant social and cultural changes delegate to modern education new tasks in the context of informatization of education and creation of a single informational educational space. Studies of information pedagogy have a direct impact on pedagogical practice. That is, the study of the laws of activation and the ways of introducing such a contradictory phenomenon as information pedagogy into the real educational process makes it possible to determine dependence of qualitative characteristics of the educational process modernization on the process of information pedagogy development in the context of educational discourse.
Інформаційна педагогіка є невід’ємною складовою історичного процесу модернізації освіти, а відтак відповідні соціокультурні зміни делегують сучасній освіті нові завдання в контексті інформатизації освіти та створення єдиного інформаційного освітнього простору. Дослідження інформаційної педагогіки здійснюють безпосередній вплив на педагогічну практику. Тобто вивчення закономірностей активізації та шляхів впровадження в реальний навчально-виховний процес такого суперечливого явища, як інформаційна педагогіка, дає можливість визначити залежність якісних характеристик модернізації освітнього процесу від процесу розвитку інформаційної педагогіки в контексті освітнього дискурсу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18048
Appears in Collections:Випуск 2 Ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyvliuk O..pdf225.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.