DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 55 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18027
Title: Деякі аспекти формування мовної особистості майбутнього вчителя
Authors: Білоконна, Н. І.
Білоконенко, Л. А.
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Білоконна, Н. І. Деякі аспекти формування мовної особистості майбутнього вчителя / Н. І. Білоконна, Л. А. Білоконенко // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. - Вип. LV (55) : педагогічні та історичні науки. - С. 38-42.
Abstract: Статтю присвячено проблемі мовної підготовки майбутніх вчителів нефілологічних факультетів, пошуку нових підходів, розробці та впровадженню форм і методів роботи, які сприяють становленню висококваліфікованих фахівців. Автори пропонують поетапну систему роботи з вивчення ділової української мови, яка включає блок теоретичних питань і комплекс практичних завдань.
Статья посвящена проблеме языковой подготовки будущих учителей нефилологических факультетов, поиску новых подходов, разработке и внедрению форм и методов работы, которые способствуют становлению высококвалифицированных специалистов. Авторы предлагают поэтапную систему работы по изучению делового украинского языка, которая включает блок теоретических вопросов и комплекс практических заданий.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18027
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilokonna_Bilokonenko.pdf473.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.