DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17927
Title: Дидактичні засади вивчення фізичних основ різання деревини
Other Titles: Didactic principles of studying the physical foundations of cutting wood
Authors: Коваленко, Ігор Васильович
Keywords: вчитель технологій
різець
фізичні основи різання
стружка
стругання
пиляння
пропил
тертя
учитель технологий
резец
teacher of labour studies
cutting
physical process cutting
shaving
friction
saw cut
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коваленко, І. В. Дидактичні засади вивчення фізичних основ різання деревини / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за ред. проф. М. С. Корця. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 30. - С. 97–102.
Abstract: У статті розглядаються дидактичні методи необхідні для формування фахових знань і умінь у студентів гуманітарно-технічних навчальних закладів.
В статье рассматриваются дидактические методы необходимые при формировании профессиональных знаний и умений в студентов гуманитарно-технических учебных заведений.
This article discusses the teaching methods are required in the formation of professional knowledge and skills in students of pedagogical technologic.
Description: 1. Практикум у навчальних майстернях: навчальний посібник / За редакцією Тхоржевського Д.О. – К.: Вища школа, 1972. – 424 с. 2. Муравйов Є. М., Молодцов М. П. Практикум в учебных мастерских (обработка древесины и пластмасс): учебное пособие – Москва: Просвещение, 1987. – 240 с. 3. Войтович І. Г. Основи технології виробів з деревини: навчальний посібник / Л.: Інтелект-Захід, 2004. – 272 с. 4. Заєць І. М. Технологія виробів з деревини: навчальний посібник / Л.: Інтелект-Захід, 1999. – 220 с. 5. Крейндлін Л. Н. Столярні роботи: навчальний посібник / пер. з рос. Сидоренко В. К. / К.: Вища школа, 1993. – 263с. 6. Глебов И. Т. Резание древесины: учебное пособие / Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2007. – 228 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17927
ISSN: 2311-5491
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdfфахове видання281.23 kBAdobe PDFView/Open
img049.pdfPDF видання9.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.