DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17901
Title: Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського
Other Titles: Intertextuality as a world-modeling factor of S. Krzhizhanovsky’s prose
Authors: Єрьоміна-Чащина, Маргарита Віталіївна
Yeromina-Chashchyna, Margaryta
Keywords: інтертекстуальність
генезисно-типологічна структура інтертекстуальностіі
претексти
метатекст
інтелектуальна проза
intertextuality
genesis-typological structure of intertextuality
pretexts
metatext
интертекстуальность
генезисно-типологическая структура интертекстуальности
претексты
метатекст
интеллектуальная проза
Issue Date: 5-Feb-2018
Publisher: "Логос"
Citation: Єрьоміна-Чащина, М. В. Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 - російська література / М. В. Єрьоміна-Чащина; Науковий керівник : О. О. Корнієнко; Нац. пед. у-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 21 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2018. Дисертаційне дослідження присвячено осмисленню інтертекстуальності як світомоделюючого фактору естетичної системи малої прози С. Кржижанівського на матеріалі книг новел «Сказки для вундеркиндов» (1918–1925), «Чем люди мертвы» (1926–1933), «Неукушенный локоть» (1927–1941), «Мал мала меньше» (1937–1940). У дослідженні виявлено і розглянуто константи генезисно-типологічної структури інтертекстуальності прози С. Кржижанівського: літературні, філософські претексти, міфопоетичні, фольклорні, легендарно-теїстичні компоненти, інтермедіальні елементи мистецтва, а також історичні джерела, артефакти інформаційного поля, топоси і локуси художнього простору. Проаналізовано стратегії контамінації, трансформації та модифікації гетерогенного полікультурного матеріалу як основи для створення індивідуально-авторської художньої моделі світу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17901
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Еремина-Чащина.pdfОсновна стаття446.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.