DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1769
Title: Формування психологічної готовності вчителя до регуляції взаємин між старшокласниками
Authors: Прядко, Наталія Олександрівна
Keywords: педагогічне спілкування
взаємовідносини
психологічна готовність
психологічна готовність до професійної діяльності
емпатійність
афіліація
інтернальність
креативність
pedagogical communication
relations
psychological readiness
psychological readiness to professional activity
empation
afiliation
internalness
creative work
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Прядко, Наталія Олександрівна. Формування психологічної готовності вчителя до регуляції взаємин між старшокласниками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. О. Прядко ; наук. кер. Л. М. Зінченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі психологічної готовності вчителів до регулювання та творення позитивних взаємовідносин між старшокласниками. У роботі розкрито зміст психологічної готовності, що розуміється як стійке системне психологічне утворення, що включає взаємопов′язані компоненти: когнітивний, емоційний, мотиваційний та поведінковий. Визначено рівні психологічної готовності вчителів впливати на стосунки між старшокласниками (низький, достатній та високий). Обгрунтовано та виділено критерії оцінки рівнів психологічної готовності вчителя до регуляції стосунків між учнями: комунікативні та організаторські уміння, демократичні установки на спілкуваня з учнями, афіліація, емпатійні тенденції, інтернальність, креативність. Розроблено та апробовано програму формування психологічної готовності вчителя до регуляції взаємин між учнями, що базується на змінах в особистісній сфері вчителя та набутті комунікативної компетентності. Підтверджено практичну доцільність застосування розробленої системи роботи з підвищення рівня психологічної готовності вчителів регулювати учнівські взаємини, яка може бути використана в процесі підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності.
The thesis is dedicated to research of a problem of formation of psychological readiness of the teacher to render influence and to creative the relations between senior pupils. The researcher discovered maintenance of psychological readiness as firm system psychological formation with cognitive, emotional, motive and behaviour components. Also, the researcher determined levels of psychological readiness of teacher to regulate the relation among pupils. The problem is considered through the system of teacher’s peculiarites. The structure of psychological readiness of the teacher to regulate the relations among pupils is determined, empirical parameters, criteria of an estimation and levels formations the given phenomenon are determined. The content of this instruction is made more precise. The structure was determined, algoritm of the diagnostic was worked out and levels of psychological readiness of the teacher to influence on the relations between youth were determined. The complex of techniques for diagnostics of a level formations psychological readiness of the teacher to regulate the relations among pupils is created. The system of correction’s measures for increasing of the level psychological readiness of the teacher towards the effective influence on the relations between youth was worked out. The advantage of this system is confirmed practically.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1769
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryadko.pdf276.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.