DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17243
Title: Оцінка конкурентоспроможності підприємства
Other Titles: Evaluation of competitiveness of enterprises
Authors: Швед, Тетяна Володимирівна
Біла, Ірина Сергіївна
Keywords: конкурентоспроможність підприємства
оцінка конкурентоспроможності підприємства
структурний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства
функціональний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства
competitiveness of enterprises
evaluation of enterprise competitiveness
structured approach to the assessment of the competitiveness of enterprises
functional approach to the assessment of the competitiveness of enterprises,
methods for assessing the competitiveness of enterprises
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Швед, Т. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Швед, І. С. Біла // Економіка та суспільство : Електронне наукове фахове видання. - 2017. - Вип. 8. - С. 405-410.
Abstract: У статті розглядаються наявні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Авторами згруповано методи, що застосовуються для визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. До них належать методи, що ґрунтуються на основі аналізу порівняльних переваг; методи, що ґрунтуються на основі теорії рівноваги підприємства і галузі; методи, які ґрунтуються на основі теорії ефективної конкуренції; методи, які ґрунтуються на основі теорії якості продукції підприємства; методи, які ґрунтуються на основі теорії мультиплікатора; методи визначення конкурентної позиції з точки зору стратегічного потенціалу підприємств; методи, які ґрунтуються на основі експертних оцінок; матричні методи оцінки конкурентоспроможності; комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначення переваг та недоліків названих методів дало змогу зробити висновок про необхідність застосування системи методів для більш повної оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
The article discusses the available approaches to assessing the competitiveness of enterprises. The authors grouped the methods used to measure and evaluate the level of competitiveness of the enterprise. These include methods based on the analysis of the comparative advantages; methods based on equilibrium theory and the enterprise sector; methods based on the theory of effective competition; methods based on the quality of the theory of enterprise; methods based on the theory of the multiplier; methods for determining the competitive position in terms of strategic potential of enterprises; methods based on expert judgment; matrix methods for assessing competitiveness; comprehensive evaluation methods of enterprise competitiveness. Identify the benefits and disadvantages of these methods led to the conclusion about the need for a system of methods for a more complete assessment of the competitiveness of enterprises, taking into account the peculiarities of its economic activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17243
ISSN: 2313-2165
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швед, Біла.pdf533.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.