DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17180
Title: Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем
Authors: Яковлева, С. Д.
Keywords: діти з церебральним паралічем
комплексна реабілітація
корекція рухових порушень
психологічна корекція
потенційні можливості розвитку
дети с церебральным параличом
комплексная реабилитация
коррекция двигательных нарушений
психологическая коррекция
потенциальные возможности развития
children with cerebral palsy
complex rehabilitation
korektsiyya movement disorders
psychological adjustment
the development potential
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Яковлева, С. Д. Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем / С. Д. Яковлева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 421-424.
Abstract: Наукова стаття розкриває особливості формування системного підходу до питань реабілітації дітей з церебральним паралічем. Досягненням кінцевої мети в дітей з ДЦП є розвиток пізнавальних можливостей дітей в процесі навчання. Формування власного досвіду здійснюється за умови правильно організованого навчання, виховання та лікування. З цією метою використовують метод кінезитерапії, психологічну корекцію, конструктивну діяльність тощо. Необхідною є орієнтація на потенційні можливості дитини з ДЦП, тобто кожна дитина вимагає індивідуальної корекцйно-розвиваючої системи занять.
Научная статья раскрывает особенности формирования системного подхода к вопросам реабилитации детей с церебральным параличом. Достижением конечной цели у детей с ДЦП является развитие познавательных возможностей детей в процессе обучения. Формирование собственного опыта осуществляется при условии правильно организованного обучения, воспитания и лечения. С этой целью используют метод кинезитерапии, психологическую коррекцию, конструктивную деятельность и т.п.. Необходима ориентация на потенциальные возможности ребенка с ДЦП, тоесть каждый ребенок требует индивидуальной коррекционно-развивающей системы занятий.
Memoir reveals peculiarities of a systematic approach to the rehabilitation of children with cerebral palsy. The ultimate goal in children with CP is to develop the cognitive abilities of children in the learning process. Formation of their own experience is subject properly organized training, education and treatment. For this purpose, use the method kinesitherapy psychological correction, constructive activities and the like. Necessary focus on the potential of a child with cerebral palsy, there is every child requires an individual korektsyno-developing system of training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17180
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakovleva.pdf195.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.