DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17169
Title: Особистісно орієнтований підхід до навчання як засіб досягнення життєвого успіху дітьми з особливостями психофізичного розвитку
Authors: Сілявіна, Ю. С.
Keywords: особистісно орієнтоване навчання
життєвий успіх
діти з особливостями психофізичного розвитку
збагачений освітньо-реабілітаційний простір
акмеологія
личностно ориентированное обучение
жизненный успех
дети с особенностями психофизического развития
обогащенное образовательно-реабилитационное пространство
акмеология
inclusive education
success in life
children with special needs
enriched educational and rehabilitation space
acmeology
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сілявіна, Ю. С. Особистісно орієнтований підхід до навчання як засіб досягнення життєвого успіху дітьми з особливостями психофізичного розвитку / Ю. С. Сілявіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 391-396.
Abstract: У статті розглянуто основні характеристики особистісно орієнтованого навчання, розбудованого на засадах сучасної акмеології в умовах Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Розкрито структуру моделі особистісно орієнтованого навчання та моделі досягнення учнями життєвого успіху, проаналізовано значення їх компонентів для забезпечення успішного розвитку дитини в різних сферах життєдіяльності.
В статье рассмотрены основные характеристики личностно ориентированного обучения, организованного в соответствии с принципами современной акмеологии в условиях Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра. Раскрыто структуру модели личностно ориентированного обучения и модели достижения учениками жизненного успеха, проанализировано значение их компонентов для обеспечения успешного развития ребенка в разных сферах жизнедеятельности.
The articledeals withthe main characteristics of oriented personality education, organized according to the principles of modern acmeology in Khortytsky National Educational Rehabilitational Multispecialized Centre. The articleshows model of oriented personality educationand model of achieve for success in life of the students. Analyzed the meaning of their components to ensure the successful development of children in different areas of life.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17169
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siliavina.pdf377.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.