DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17138
Title: Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з НР-інфекцією
Authors: Лукашук, І. В.
Молочек, А. Ю.
Ходаківська, С. П.
Лукашук, В. Д.
Keywords: хронічний гастродуоденіт
асоційований з Helicobacter pylori
мовленнєві порушення
корекційно- розвивальна логопедична допомога
діти
хронический гастродуоденит
ассоциированный с Helicobacter pylori
нарушения речи
коррекционно-развивающая логопедическая помощь
дети
chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection
psychovegetative syndrome
speech disorders
correctional and developing speech therapy
children
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Психологічний статус і мовленнєві порушення та їх корекція у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з НР-інфекцією / І. В. Лукашук, А. Ю. Молочек, С. П. Ходаківська, В. Д. Лукашук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 346-350.
Abstract: У роботі наведені результати психологічного та логопедичного обстеження дітей у віці 7-18 років з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з Helicobacter pylori-інфекцією. Вивчали особливості психологічної адаптації та впливу корекційно-розвивальної логопедичної допомоги з метою оптимізації лікування. Включення в комплексне лікування хронічного гастродуоденіту послідовної антигелікобактерної терапії, проведення психо- та логопедичної корекції підвищує ефективність терапії, ліквідує мовленнєві порушення і підвищує психологічну адаптацію дітей.
В работе представлены результаты психологического и логопедического обследования детей в возрасте 7-18 лет с хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori-инфекцией. Изучали особенности психологической адаптации и влияния коррекционно-развивающей логопедической помощи с целью оптимизации лечения. Включение в комплексное лечение хронического гастродуоденита последовательной антигеликобактерной терапии, проведение психо- и логопедической коррекции повышает эффективность терапии, ликвидирует нарушения речи и повышает психологическую адаптацию детей.
The results of a psychological examination and speech therapy in children aged 7-18 years with chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection are presented in this article. We studied the peculiarities of psychological adjustment and the effect of correctional and developing speech therapy aid in order to optimize treatment. Inclusion in the complex treatment of chronic gastroduodenitis anti Helicobacter pylori therapy, conducting psychocorrection and speech therapy increases the effectiveness of therapy, the psychological adaptation of children and eliminates the violations of speech.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17138
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukashuk.pdf216.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.