DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1668
Title: Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю
Authors: Волкова, Людмила Вікторівна
Keywords: ділова гра
метод навчання
професійна підготовка
активізація навчання
професійні завдання
технологія ділових ігор
іншомовна комунікативна компетентність
business role-play
teaching method
professional training
study activation
professional problems
business role-play technology
foreign language communicative competence
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Волкова, Людмила Вікторівна. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Волкова ; наук. кер. Г. Д. Панченко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 25 с.
Abstract: Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми педагогічної технології застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю. Обґрунтовано сутність ділової гри, її функції та особливості як методу активного навчання. Розроблено технологію підготовки та застосування ділової гри, її впливу на активізацію навчальної діяльності студентів, визначено основні умови, за яких ділова гра сприятиме ефективності процесу професійної підготовки. Обґрунтовано та експериментально перевірено результативність використання педагогічної технології ділової гри у вищому закладі освіти за рядом внутрішніх та зовнішніх показників. Розроблено педагогічну технологію застосування ділових ігор та рекомендації щодо їх ефективного використання як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності.
The thesis detects and proves effectiveness and technology of business role-plays as one of the teaching methods. Business role-plays were examined as an effective training method. There are different definitions of role-plays that are applied in the training process. A business role-play is considered to be a creative exercise that is applied in the professional training process, contains the professional task and provides the achievement of the determinate training aim. The using of the business role-play in the traditional training methods is one of the effective means of the students training work activation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1668
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkova.pdf279.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.