DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16600
Title: Фізичний експеримент при вивченні властивостей магнітного поля у загальноосвітній школі
Authors: Корець, Микола Савич
Ткаченко, Олександр Кирилович
Свищ, Богдан Володимирович
Степанчиков, Дмитро Абрамович
Keywords: електромагнітне поле
саморобні прилади
демонстраційний експеримент
провідна рамка
сила Ампера
electromagnetic field
homemade devices
demonstration experiment
conductive frame
Ampère s force
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П.Драгоманова
Citation: Фізичний експеримент при вивченні властивостей магнітного поля у загальноосвітній школі / М. С. Корець, О. К. Ткаченко, Б. В. Свищ, Д. А. Степанчиков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 58-64.
Abstract: У статті обґрунтована можливість створення, в окремих випадках, саморобного устаткування для шкільного фізичного експерименту. На основі аналізу діючих програм для загальноосвітньої школи запропоновано використовувати для проведення ряду демонстрацій з розділів фізики “Магнітні явища” і “Електромагнітне поле” саморобні провідні рамки. Описані оптимальні параметри таких рамок, визначені переваги його застосування. Представлена методика використання провідних рамок для демонстрації взаємодії паралельних струмів, досліду Ерстеда, ліній індукції магнітного поля прямолінійного провідника зі струмом, дії сили Ампера, обертання рамки в магнітному полі, явища електромагнітної індукції, принципу дії генератора змінного струму. Запропонована оригінальна лабораторна робота з дослідження залежності сили Ампера від орієнтації прямолінійного провідника зі струмом у магнітному полі. Показано, що використання саморобних провідних рамок, при невеликих витратах часу й матеріалів на їхнє виготовлення, оптимізує проведення описаних у роботі демонстрацій.
Hosed on school programs some demonstrations from topics "Magnetic phenomena " and "Electromagnetic Field" with homemade conductive frames are proposed. The optima! parameters o f the frames are described: the benefits o f their use are defined. The technique used the conductive frames to demonstrate the interaction o f [xtrallel currents. Oersted's experiment, the magnetic field around a straight conductor. Ampère s force. rotation o f the frame in a magnetic field, the electromagnetic induction, the principle o f the alternator is proposed. The original laboratory work for study o f Ampère s force dependence on the orientation o f the straight conductor in a magnetic field is presented. It is shown that the use o f homemade conductive frame at low expenditure o f time and materials optimize the described demonstrations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16600
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
korets M. Fizychni eksperement.pdfосновна стаття251.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.