DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 48 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15698
Title: Особливості формування інформаційної культури молодших школіряв
Authors: Салогуб, С. А.
Keywords: інформаційна культура
комп’ютерні технології
компьютерная грамотность
компьютерные технологии
computer literacy
computer technology
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Салогуб С. А. Особливості формування інформаційної культури молодших школіряв / С. А. Салогуб // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 48. – C. 171-177.
Abstract: Рівень інформаційної культури сучасної людини визначається багатьма критеріями: його вмінням формулювати свої потреби в інформації, знанням загальнодоступних джерел інформації, умінням користуватися нею та ефектиктивно шукати, оцінювати, використовувати інформацію; створювати нову. Безумовно, кожній людині сьогодні необхідні інформаційна кльтура і досвід практичного використання комп’ютерів. Формування елементів інформаційної культури підростаючого покоління – важливе завдання сьогодення, її вирішенням, в першу чергу, повинна займатися загальноосвітня школа.
Уровень информационной культуры современного человека определяется многими критериями: его умением формулировать свои потребности в информации, знанием общедоступных источников информации, умением пользоваться ею и ефектиктивно искать, оценивать, использовать информацию; создавать новую. Безусловно, каждому человеку сегодня необходимы компьютерная грамотность и опыт практического использования компьютеров. Формирование компьютерной грамотности подрастающего поколения – важная задача современности, ее решением, в первую очередь, должна заниматься школа.
The level of information culture of modern man is defined by many criteria: its ability to formulate their information needs, knowledge of public information sources, the ability to use it and efektyktyvno seek, evaluate, use the information, create a new one. Of course, everyone now necessary computer skills and experience of practical use of computers. Formation of the computer literacy of the younger generation – an important task today, to resolve, primarily to engage in school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15698
Appears in Collections:Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salogub.pdf261.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.