DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15283
Title: Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій
Authors: Гуменюк, Т. Б.
Keywords: педагогічні іновації майбутні вчителі технологій
оптимізація навчального процесу
педагогические инновации будущие учителя технологий
оптимизация учебного процесса
pedagogical innovations
future teachers of technologies
optimization of educational process
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гуменюк Т. Б. Реалізація педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки : реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С. 58-63
Abstract: У статті сформульовані причини пошуку нових підходів щодо підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів технологій. Представлений аналіз сучасних педагогічних іновацій, за результатами якого можна замінювати деякі аспекти і атрибути або вбудовувати іновації в класичну традиційну класно-урочну технологію навчання (на прикладі навчальної дисципліни “Конструювання і моделювання одягу”), з метою вдосконалення і оптимізації навчального процесу В статье сформулированы причины поиска новых подходов по повышению эффективности профессиональной подготовки будущих учителей технологий. Представлен анализ современных педагогических инноваций, по результатам которого можно заменять некоторые аспекты и атрибуты или встраивать инновации в классическую традиционную классно-урочную технологию обучения (на примере учебной дисциплины “Конструирование и моделирование одежды”), с целью совершенствования и оптимизации учебного процесса.
In this article the reasons for new approaches for improving professional training of future teachers of technology. The analysis of modern pedagogical innovations, the results of which can replace some of the aspects and attributes or incorporate innovations in the traditional classic of classes training technology (for example discipline “Design and fashion design), to improve and optimize the learning process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15283
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf236.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.