DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/149
Title: Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні
Authors: Бурмака, Марина Петрівна
Keywords: політична культура
громадянська культура
громадянськість
громадянське суспільство
соціокультурні організації
регіональні земляцькі організації
political culture
civil culture
civilable
civil society
social-cultural organizations
Ukrainian’s Regions associations
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Бурмака, Марина Петрівна. Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні : автореферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / М. П. Бурмака ; керівник роботи М. П. Лукашевич ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 16 с.
Abstract: Вперше класифіковано регіональні земляцтва як різновид соціокультурних організацій на основі аналізу їх сутнісних ознак і соціокультурної ролі. Концептуально подано генезу, сутність громадянської культури, особливості її формування в сучасній Україні. Досліджено сутність громадянського суспільства, місце в ньому та політико-правові засади діяльності регіональних земляцтв. Визначено, що специфіка земляцьких організацій полягає у консолідаційному впливі земляцьких спільнот на розвиток компонентів громадянської культури щодо національних цінностей, сприяння соціальному, культурному розвитку та збереженню традицій регіонів України. З'ясовано, що оновлення нормативно-ціннісної системи в Україні повинно відбуватися на засадах всебічного розвитку української національної культури, кращих духовних і моральних традицій локальних спільнот. Уточнено поняття про вплив історичних і культурних рис конкретного народу на формування громадянського суспільства, на його структуру, функції та про різнорідні впливи Східних і Західних глобальних культурних матриць, які ускладнюють соціокультурну ідентифікацію України і становлення громадянського суспільства.
The dissertation is devoted politological analysis of essence of Regions associations (zemlyatstva), with the purpose of a finding of their place and a role in a modern Ukrainian society, features of their influence on formation of civil culture. In work there are terms: genesis, essence and specificity move civil culture, its display in a civil society. It has been investigated essence of civil society, and also a place in it legal and political basis of activity, Regions associations. The impact of Regions associations on the formation of political culture of civil society is the impact of consolidation and development of those communities components of civil culture on the national values, to promote social, cultural development and preservation of traditions of Ukrainian’s Regions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/149
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burmaka.pdf274.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.