DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1467
Title: Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти)
Authors: Солдатова, Леся Петрівна
Keywords: неоднозначність
повні лексичні омоніми
полісеми, акустично-графічний код
інформаційно-кореляційний критерій розмежування
інформація
структура тлумачної формули значення слова
інформатична потенція
ambiguity
complete lexical hononyms
polysemantic words
acoustographical codes
informationaly correlation criterion
informational potency
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Солдатова, Леся Петрівна. Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. П. Солдатова ; наук. кер. Л. І. Мацько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 23 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячено проблемі розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії. На основі аналізу існуючих визначень проведено синтез визначень повних лексичних омонімів та полісемів з позиції сучасної лексикології та теорії інформації для подальшого їх використання у сучасній українській літературній мові. На основі проведеного аналізу існуючих критеріїв було синтезовано інформаційно-кореляційний критерій (ІККР) розмежування, який базується на наявності чи відсутності кореляції об`єму інформації за сутністю, яка міститься в інформаційних масивах – словах. Визначені п`ять необхідних складових використання критерію: створення структури тлумачної формули значення слова; проведення опису (тлумачення) інформації у формулі значення слова на особливій „інтелектуальній мові-ідентифікаторі”; алгоритм використання (ІККР) неоднозначностей; базовий набір „Договірних умов”, що являють собою норму і які повинні давати однозначність у прийнятті рішень у процесі кореляції; додаткові критеріальні ознаки ідентифікації інформації у значенні слова. Проведено використання ІККР в практиці розмежування ПЛО та полісемів в сучасній українській літературній мові. Cтворені необхідні фрагменти тлумачних формул значень слова деяких акустично-графічних кодів (слів) і проведені ідентифікація та розмежування цих неоднозначностей. Проаналізовано застосування технології та результатів розмежування лексичних неоднозначностей за допомогою ІККР для визначення потенцій неоднозначних слів для створення образності у творчості українських поетів Празької школи.
The dissertation focuses on the ambiguity determinations. The ambiguity determinations (complete lexical hononyms and polysemantic words) were researched. Synthesis of complete lexical hononyms and polysemantic words definitions were discussed from the point of view of the modern lexicology and the information theory for the next use in the Ph.D. thesis. The differentiation informationaly correlation criterion was founded on the presence or the lack of the information range correlation by the essence. This essence is contained in the information ranges in the acoustographical codes (words). The five necessary compositions of the criterion use were determined. Using of the informationaly correlation criterion in the practice of the lexical ambiguity differentiation (complete lexical hononyms and polysemantic words) and the determination the ambiguity`s potentialities for creating the figurativeness were determined in the thesis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1467
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soldatova.pdf345.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.