DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1408
Title: Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей
Authors: Гончарова, Оксана Миколаївна
Keywords: інформатика
методична система
особистісно-орієнтоване навчання
педагогічне проектування
добір змісту освіти
компетентність
інформаційні технології навчання
інформаційно-комунікаційні технології
педагогічні програмні засоби
informatics
methodic system
individual-oriented education
pedagogical projecting
curriculum selection
competence
educational information technologies
information and communication technologies
pedagogical software
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Гончарова, Оксана Миколаївна. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.М. Гончарова ; наук. кер. М. І. Жалдак ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с.
Abstract: Дисертація містить дослідження особистісно-орієнтованої методичної системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах бурхливого розвитку наукової галузі “Інформатика”, зміни парадигми освіти і нового соціального замовленням суспільства. У роботі висвітлено проблеми інформатизації навчального процесу на економічних спеціальностях ВНЗ, практику підготовки економічних кадрів, стан навчання інформатики у вищій школі. Розкрито науково-педагогічні передумови інформатичної підготовки майбутніх економістів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано сучасний стан проблеми розвитку інформатичної підготовки майбутніх економістів, зміст соціального замовлення суспільства і освіти в цілому відносно формування інформаційної культури, інформатичних і комунікативних компетентностей студентів-економістів. Розроблені основні компоненти особистісно-орієнтованої методичної системи інформатичної підготовки майбутніх економістів в університетах. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено теоретичну модель курсів інформатики, що дозволило з позицій особистіс-но-орієнтованого підходу спроектувати методичну систему формування інформатичних компетентностей студентів на економічних спеціальностях у ВНЗ, створити навчально-методичні комплекси навчання інформатики і інформаційних систем.
The thesis is devoted to research of the methodic system of informatics’ competencies formation of economic specialities students under intensive development of Computer Science as a scientific branch as well as changes in educational system paradigm. The modern state of the informatics preparation of the future economists problem is analyzed. Social and pedagogical parameters of the informatics preparation of the future economists under reformation of the higher education are determined. The system of informatics’ competencies of the future economists formation is developed on the basis of the next principles: Computer Science development analysis, the model of Computer Science course development, competencies approach and technological elements including in the methodic system, education-methodical complexes creation for the courses of Computer Science and Information systems in the econo¬mics. The main feature of the proposed model of the informatics’ competencies formation system is the orientation for the “action” model of the economist and professional independency of the future economist achievement. The independency is conditioned by the fundamentals in informatics including information and communication technologies and Computer Science and by the level of professional preparation. The major components of the informatics’ competencies formation system are created. Educational materials for the informatics preparation are formed on the basis of “action” model of the economist. It allows us to build the invariant methodical component of the future specialist model as a fragment of the education-qualification characteristics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1408
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharova.pdf367.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.