DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13823
Title: Емоційно-експресивний синтаксис оригіналу та перекладів роману Стівена Кінга «Переслідуваний»
Authors: Матвєєва, Світлана Анатоліївна
Воронова, Вікторія Валентинівна
Keywords: експресивний синтаксис
інверсія
еліпсис
вставна конструкція
повтор
экспрессивный синтаксис
инверсия
эллипсис
вставная конструкция
повтор
expressive syntax
inversion
ellipsis
expletive construction
iteration
Issue Date: 2013
Publisher: Альма-матер
Citation: Воронова В. В. Емоційно-експресивний синтаксис оригіналу та перекладів роману Стівена Кінга «Переслідуваний» / В. В. Воронова, С. А. Матвєєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2013. – №9 (268). – Ч. І. – С. 18-23
Abstract: Стаття присвячена аналізу одиниць експресивного синтаксису у текстах оригіналу та перекладів фантастичного роману Стівена Кінга «Переслідуваний» українською та російською мовами. Головна увага приділяється втіленню експресивної складової через використання інверсії, еліпсису, вставних конструкцій, повторів. Визначено, що у більшості випадків використання одиниць експресивного синтаксису у перекладах збігається з авторським, що дозволяє передати авторський задум не тільки на змістовному та ідейному, але й на емоційному та психологічному рівнях.
Статья посвящена анализу единиц экспрессивного синтаксиса в текстах оригинала и переводов фантастического романа Стивена Кинга «Преследуемый» на украинский и русский языки. Основное внимание уделяется воплощению экспрессивной составляющей посредством использования инверсии, эллипсиса, вставных конструкций, повторов. Определено, что в большинстве случаев использование единиц экспрессивного синтаксиса в переводах совпадает с авторским, что позволяет передать авторский замысел не только на содержательном и идейном, но и на эмоциональном и психологическом уровнях.
This article deals with the units of expressive syntax in the original text and translations of the fiction novel by Stephen King «The Running Man» into Ukrainian and Russian. The main attention is focused on realization of expressive components through the use of inversion, ellipsis, expletive constructions, iteration. It is found that in most cases the use of units of expressive syntax in translation coincides with the author’s use, that allows to transfer the author's intentions not only on the content and ideological, but also on the emotional and psychological levels.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13823
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
King.pdfОсновна стаття244.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.