DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2016 рік » №2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13779
Title: Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі
Authors: Вубельс, Тео
Курбатов, Сергій
Keywords: освітні дослідження
внутрішня система оцінки якості університетської освіти
освітні програми
професійний розвиток
університетські рейтинги
міжнародна співпраця
образовательные исследования
внутренняя система оценки качества университетского образования
образовательные программы
профессиональное развитие
университетские рейтинги
международное сотрудничество
educational researches
internal system of quality assurance of university education
educational programs
professional development
university rankings
international cooperation
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут вищої освіти НАПН України
Citation: Вубельс Т. Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі / Тео Вубельс, Сергій Курбатов // Філософія освіти. Philosophy of Education : науковий часопис / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. – № 2 (19). – C. 133-139
Abstract: Інтерв’ю Сергія Курбатова 1 з президентом Європейської асоціації дослідників освіти ( EERA ) 2 , професором Університету Утрехту Тео Вубельсом 3 (Нідерланди), проведене під час його участі в Першій літній англомовній школі «Освітні дослідження: комунікація, написання грантів, методологія і публікації», яка проводилася 17-20 серпня 2016 року Українською асоціацією дослідників освіти (UERA) 4 спільно з факультетом педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за фінансової підтримки Посольства США в Україні. Професор Тео Вубельс був одним з п’ятнадцяти українських та зарубіжних експертів, які проводили тренінги в рамках цієї школи для відібраних на конкурсній основі 38 українських учасників, 8 з яких представляли переміщені університети.У своєму ексклюзивному інтерв’ю нашому журналу президент Європейської асоціації дослідників освіти (EERA), професор Університету Утрехту (Нідерланди) Тео Вубельс розповідає про процес свого професійного становлення як фахівця в галузі освітніх досліджень. Він детально аналізує процес створення та розвитку сучасної системи внутрішньої оцінки якості вищої освіти Університету Утрехту, яка дозволила цьому університету стати одним з флагманів європейського та глобального освітнього простору. Зокрема, професор Вубельс наголошує, що система оцінки якості вищої освіти не повинна зводитися лише до пошуку формалізованих механізмів освітніх вимірювань, а повинна включати в себе можливості для професійного розвитку та активного діалогу між викладачами та студентами. Тео Вубельс розкриває основні напрямки діяльності Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) та можливості, які відкриває для дослідників членство в цій асоціації, а також ділиться враженнями від співпраці з українськими колегами.
В своём эксклюзивном интервью нашему журналу президент Европейской ассоциации исследователей образования ( EERA ), профессор Университета Утрехта Тео Вуббельс рассказывает о своём профессиональном становлении как специалиста в области образовательных исследований. Он детально анализирует процесс становления и развития внутренней системы оценки качества высшего образования Университета Утрехта, которая позволила этому университету стать одним из флагманов европейского и глобального образовательного пространства. В частности, профессор Вуббельс делает акцент на том, что система оценки качества высшего образования не должна сводиться лишь к поиску формализованных измеряющих механизмов, а должна включать в себя создание возможностей для профессионального развития и активизации диалога преподавателей и студентов. Тео Вуббельс раскрывает основные направления деятельности Европейской ассоциации исследователей образования (EERA) и возможности, которые открывает для исследователей членство в этой ассоциации, а также делится впечатлениями от сотрудничества с украинскими коллегами.
In his exclusive interview for our journal the President of the European Educational Research Association (EERA), Professor of Education at Utrecht University Theo Wubbels told about his professional development as an expert in the area of educational researches. He analyzed the process of establishing and further development of the internal quality assurance system at Utrecht University, which helps this university to be a leader in European and global academic space. For example, Professor Wubbels specially stressed the point, that system of quality assurance in higher education could not be reduced only to the formal mechanisms of assessment, but need to include the possibilities for professional development and intensive dialogue between teachers and students. Theo Wubbles discussed the main activities of the European Educational Research Association (EERA) and the possibilities for researchers, which membership in this association provides. He also shared his impressions from cooperation with Ukrainian colleagues.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13779
Appears in Collections:№2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wubbels_Kurbatov.pdf826.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.