DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1375
Title: Науково-методичні засади інтеграції знань з фізики і хімії студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації технічно-технологічного профілю
Authors: Шатковська, Галина Іванівна
Keywords: інтеграція
інтегративно-предметне навчання
інтегрований курс
модульно-рейтингова технологія навчання
навчально-пізнавальна діяльність
integration
integrated-objective education
integrated course
modular-rating technology of physics study
activation of cognitive activity
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шатковська, Галина Іванівна. Науково-методичні засади інтеграції знань з фізики і хімії студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації технічно-технологічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. І. Шатковська ; наук. кер. Є. В. Коршак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 21 с.
Abstract: У дисертації всебічно і ґрунтовно розглядається вивчення фізики та хімії у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації технічно-технологічного профілю на інтегративній основі; обґрунтовано форми, методи і засоби інтеграції знань з фізики і хімії студентів. Розглянуто теорію навчання фізики як інтегративний процес, дидактичні та психологічні основи інтеграції знань, проаналізовано систему інтегративно-предметного навчання. Розкрито й обґрунтовано методичні особливості інтегративного навчання фізики у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації в сучасних умовах. Розглянуто й проаналізовано модульний підхід до організації процесу навчання в умовах безперервного оновлення змісту підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів. Показано, що специфіка інтегративних процесів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації зумовлена передусім трьома блоками навчання (загальноосвітнім, загальнотехнічним і спеціальним), які перебувають у дидактичній єдності, що потребує розроблення інтегрованих курсів на базі різноциклових знань. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено авторську методику інтеграції знань з фізики і хімії студентів та визначено дидактичні умови ефективності її реалізації у навчально-пізнавальному процесі.
Physics and chemistry study in the technical-technological type of college on the integrative basis is considered in the dissertation. There are founded forms, methods and means of integration of students’ knowledge in physics and chemistry. Theory of physics teaching as integrative process, didactic and psychological fundamental of knowledge integration are considered. Subject-integrative organization of education is analyzed. Method features of integrative physics study at technical-technological type of colleges in actual practice of continuous renovation of bachelor study sense are shown and founded. Peculiarities of integrative processes at technical-technological type of colleges are determined by three educational blocks (general education, technical education, special education). The blocks are in didactic unity that leads to creation of integrative courses on the basis of different subjects.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shatkovska.pdf336.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.