DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1374
Title: Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі
Authors: Вагіна, Наталя Степанівна
Keywords: школа основна
прикладна спрямованість навчання
навчальна практика з математики
практичні компетентності учнів
basic school
applied orientation of teaching
mathematics school training
practical competences of pupils
Issue Date: 2007
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ “Модем-1”
Citation: Вагіна, Наталя Степанівна. Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.0.02 / Н. С. Вагіна ; наук. кер. В. І. Шавальова ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: У роботі науково обґрунтовано методичну систему організації і проведення навчальної практики з математики в основній школі (у межах щорічної навчальної практики учнів 5-8-х класів). Розроблено теоретичну модель змісту практики і методичні основи педагогічного управління даним видом навчально-пізнавальної діяльності школярів, а також орієнтовну програму та інші компоненти навчально-методичного забезпечення, які можуть використовуватись вчителями математики і під час основного навчального процесу (методичні рекомендації щодо планування і проведення практикумів із техніки обчислювань, моделювання просторових фігур, проведення вимірювальних робіт на місцевості; навчально-практичних занять інтегрованого характеру, лабораторних робіт і предметних екскурсій тощо). Значне місце в розробленому змісті практики належить використанню комп’ютерних технологій навчання. У процесі дослідження теоретично обґрунтовано і практично підтверджено вплив навчальної практики на формування практичних компетентностей, інтересу учнів до математики та впевненості в її використанні.
In the dissertation the scientific grounding of methodic of organizing and conducting yearly school training of mathematics at general school as training-oriented component of the system of mathematics training and the meaning of realization of applied orientation of teaching mathematics on basic level of general secondary education has been accomplished. The theoretic model of training’s content and its pedagogical control has been developed, as well as the main components of teaching and methodic providing for 5-8 grades, which can be used by teaches of mathematics during the basic school process (oriented program, methodic recommendations on planning of school-training integrated complexes). The influence of school training on providing qualitative results of teaching mathematics, on forming pupils’ confidence of its usability and their interest in mathematics has been confirmed on practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1374
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vagina.pdf249.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.