DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1370
Title: Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти
Authors: Ліпська, Світлана Леонідівна
Keywords: музично-інструментальне навчання
позашкільна спеціалізована освіта
методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки
художньо-творчий розвиток учнів
music-performing training
additional specialized education
methodical principles of music-performing training's improvement
artistic-creative development of pupils
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ліпська, Світлана Леонідівна. Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. Л. Ліпська ; наук. кер. О. П. Щолокова ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с.
Abstract: У дисертації досліджується проблема удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти. Здійснено історико-теоретичний аналіз становлення музично-педагогічних концепцій, охарактеризовано особливості організації музичного навчання в інструментальному класі спеціалізованого позашкільного закладу. Конкретизовано сутність музично-виконавської підготовки учнів, обґрунтовано змістове наповнення її структурних компонентів, запропоновано комплексну діагностику рівнів їх сформованості. На основі визначених методичних засад розроблено та експериментально перевірено методику удосконалення музично-виконавської підготовки учнів, зорієнтовану на їх всебічний художньо-творчий розвиток. В основу її поетапної реалізації покладено дотримання провідних напрямків роботи, врахування основних педагогічних принципів, забезпечення оптимальних організаційно-педагогічних умов та варіативне використання комплексу методів навчання. Доведено важливість одержаних результатів для подальшого розвитку теорії та методики музичної освіти.
The thesis deals with the problem of the methodical provision of the process of pupils' music-performing training in the conditions of additional specialized education. The historical-theoretical analysis of music-pedagogical conceptions' formation has been carried out, modern tendencies concerning forms and methods of the organization of pupils' music-instrumental training have been characterized. The essence of music-performing training has been concretized; profound filling of the necessary structural components has been defined; complex methods of the diagnostics of their formation's levels have been offered. The organization's content of the additional specialized institution's educational process to provide the pupils' all-round artistic-creative development has been determined. On the basis of the determined methodical principles the methodical model of the improvement of pupils' music-performing training has been developed and experimentally checked. The importance of the received results for the further development of music-pedagogical theory and practice has been proved.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1370
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipska.pdf303.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.